Mike Tyson, Boxer

MIKE TYSON
BOXER
Kristin Eyfells
Oil on Canvas
62" x 48"